Ήπαρ - Χοληφόρα - Πάγκρεας - Σπλήνα

Χολολιθίαση
Plastron Χοληδόχου Κύστεως
Απόφραξη χοληδόχου πόρου
Ατρησία χοληφόρων
Ατρησία χοληφόρων
Συγγενής κυστική διάταση εξωηπατικών χοληφόρων
Νέκρωση προηγηθείσης Roux en Y Αναστόμωσης σε μεταμόσχευση εντέρου
Αιμολυτική νόσος
Ασκίτης
Συγγενής κύστη ήπατος
Εχινόκοκκος ήπατος

Αιμολυτική Νόσος
Κρεμάμηνος Σπλήνας
Συγγενής Κύστη Σπληνός
Συγγενής κύστη παγκρέατος
Ρήξη ήπατος
Ρήξη Σπληνός
Κατακερματισμός σπληνό
Συγκεκαλυμένη ρήξη