Κεφαλή - Τράχηλος

Βραχύς Χαλινός Γλώσσης
Βραχύς Χαλινός Ανω Χείλους
Βατράχιο
Ογκίδιο Γλώσσης
Διόγκωση Σιελογόνου Αδένος
Προωτιαίο Συρίγγιο
Προωτιαίο Επαρμα
Βραγχιακή Κύστη
Βραγχιακό Συρίγγιο
Κύστη Θυρεογλωσσικού Πόρου
Όγκος παρωτίδος
Κύστη Οφρύος
Κύστη Παρεάς
Κύστη Τριχωτού Κεφαλής
Διόγκωση λεμφαδένων τραχήλου
Κυστικό ύγρωμα τραχήλου
Λεμφαγγείωμα τραχήλου
Μεγάλα τραύματα προσώπου
Μεγάλα τραύματα τριχωτού κεφαλής
Ξένο σώμα μετώπου (βλήμα)