Κοιλιακό Τοίχωμα

Ομφαλοκήλη

Κήλη λευκής γραμμής

Κήλη ομφάλιου λώρου

Σπιγκέλειος Κήλη

Εξόμφαλος (Μεγάλος)

Μετεγχειρητική τεχνητή
κοιλιοκήλη

Μετεγχειρητική επίκτητη
κοιλιοκήλη

Γαστρόσχιση

Κύστη Ομφαλού