Οισοφάγος – Θώρακας – Διάφραγμα

Ατρησία Οισοφάγου Τύπου Η
Ατρησία Οισοφάγου με ΤΟΣ
Ατρησία Οισοφάγου άνευ ΤΟΣ
Ατρησία Οισοφάγου άνευ ΤΟΣ μεγάλο έλλειμμα οισοφάγου
Ελλειμμα οισοφάγου
Ελλειμμα οισοφάγου
Αχαλασία Οισοφάγου
Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση
Συγγενής Διαφραγματοκήλη
Αχαλασία ημιδιαφράγματος
Λοβώδες εμφύσημα πνεύμονος
Πνευμονικό απόλλυμα
Βρογχογενής κύστη πνεύμονος
Εντερογενής κύστη πνεύμονος
Συγγενές λοβώδες εμφύσημα
Ασπεργίλωμα Πνεύμονος
Απόστημα πνεύμονος
Εμπύημα Θώρακος
Πνευμοθώρακας
Αιμοπνευμοθώρακας
Εχινόκοκκος Πνεύμονος
Τραύμα θώρακος από πυροβόλο όπλο