Ουροποιητικό Σύστημα

Βουβωνοκήλη
Υδροκήλη
Κύστη Σπερμ. Τόνου
Κύστη Νuck
Μηροκήλη
Κιρσοκήλη
Κρυψορχία
Εκτοπία Όρχεως
Ενδοκοιλιακός όρχις
Ατροφία όρχεως
Ανορχία
Συστροφή όρχεως
Ανορχία Ετερόπλευρη
Ανορχία Ετερόπλευρη
Κύστη όρχεως
Κύστη Επιδιδυμίδος
Συστροφή Morgagni
Αιμάτωμα οσχέου
Φίμωση
Βραχεία Οσχεοπεϊκή Πτυχή
Στροφή Πέους
Βραχεία Ουρήθρα
Υποσπαδίας
α) Σκαφοειδούς βοθρίου
β) Βαλανικός
γ) Πεϊκός
δ) Oσχεοπεϊκός
ε) Οσχεϊκός
ζ) Υποσπαδίας σε διαταραχές διαμόρφωσης φύλου (DSD)
η) Πολυχειρουργειμένος υποσπαδίας
Μεγαστόμιο Ουρήθρας
Διπλασιασμός Ουρήθρας
Συρίγγιο ουρήθρας
Κύστη Έξω Στομίου Ουρήθρας
Στένωση Έξω Στομίου Ουρήθρας
Εκκόλπωμα ουρήθρας
Κύστη Ουραχού
Κυστεοουρητηρική Παλινδρόμηση
Αποφρακτικός Μεγαουρητήρας
Εκκόλπωμα ουροδόχου κύστεως
Λιθίαση
Ουροδόχου Κύστης
Λιθίαση
Ουροδόχου Ουρητήρος
Λιθίαση
Ουροδόχου νεφρού
Υδρονέφρωση
Διπλό πυελοκαλυκικό σύστημα

Διπλός Ουρητήρας
Πλειοκυστικός Νερός
Ρικνός Νεφρός
Πυόνεφρος
Τραύμα ουρήθρας
Τραύμα πέους
Τραύμα οσχέου
Ρήξη Ουραχού
Ρήξη ουροδόχου κύστεως
Οξεία νεφρική ανεπάρκεια