Αξιοποιώντας την συσσωρευμένη πολυετή εμπειρία που απέκτησα στη χειρουργική αντιμετώπιση των συγγενών διαμαρτιών και των επίκτητων παθήσεων του γεννητικού συστήματος των δύο φύλλων στην νεογνική, βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία, θεώρησα καθήκον μου να γράψω αυτά τα δύο βιβλία : “Χειρουργική Παιδική Ανδρολογία” και “Χειρουργική Παιδική Γυναικολογία” και να συμβάλλω στην σωστή ενημέρωση των γονέων για να βοηθήσουν το παιδί τους.

Χειρουργική Παιδική Ανδρολογία

Η χειρουργική παιδική ανδρολογία περιλαμβάνει το σύνολο των παθήσεων του γεννητικού συστήματος του άρρενος που εμφανίζονται στην εμβρυϊκή, νεογνική, βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία και αντανακλούν στην σεξουαλική ικανότητα και γονιμότητα του ατόμου στην ενήλικη ζωή.

Χειρουργική Παιδική Γυναικολογία

Η χειρουργική νεογνική - βρεφική - παιδική γυναικολογία περιλαμβάνει το σύνολο των παθήσεων του γεννητικού συστήματος των κοριτσιών που εμφανίζονται στην εμβρυϊκή, νεογνική, βρεφική και παιδική ηλικία και αντανακλούν στην σεξουαλική ικανότητα και γονιμότητα της γυναίκας.