Χρήση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων

Καθετήρας Hickmann – Ανοιχτή τοποθέτηση
Καθετήρας Hickmann – Διαδερμική τοποθέτηση
Καθετήρας Port a Cath
Καθετήρας Kental (Διυλίσεως)