Όγκοι

Νεφροβλάστωμα
Μεσονεφρικό βλάστωμα
Νεφροβλαστωμάτωση
Νέφρωμα
Νευροβλάστωμα κοιλίας
Ραβδομυοσάρκωμα ουροδόχου κύστεως
Ραβδομυοσάρκωμα κοιλίας
Εμβρυικό σάρκωμα κοιλίας
Νευροβλάστωμα θώρακος
Νευροβλάστωμα τραχήλου
Νευροϊνωμα μεσοθωρακίου
Αφαίρεση κύστης θύμου
Πλεξοειδές νευρίνωμα τραχήλου
Καρκίνος θυρεοειδούς
Ηπατοβλάστωμα
Σάρκωμα ήπατος
Γιγαντιαίο οπισθοπερ λίπωμα
Λιποσάρκωμα
Λίπωμα
Όγκος Ewing
Σάρκωμα Κοιλίας
Λέμφωμα Ήπατος
Λέμφωμα κοιλίας
Λέμφωμα ειλεοτυφλικής βαλβίδας
Λέμφωμα τραχήλου
Δεσμοπλαστικός όγκος κοιλίας
Οστεοσάρκωμα κοιλίας
Εμβρυϊκός καρκίνος όρχεως
Λευχαιμική διήθηση όρχεως
Εμβρυικός καρκίνος ωοθήκης
Τεράτωμα ωοθήκης
Ιεροκοκκυγικό τεράτωμα
Διάχυτα υποδόρια μυξώματα
Κυστικό ιναδένωμα μαστού
Αφαίρεση Όγκου Μαστού
Πολύπους ορθού